تبلیغات
دانلود نرم افزار وبازی - اپلود فایل وتصویر
دانلود همه بازی های موبایل
آپلود فایل

فرمت های مجاز
jpg , jpeg , bmp , gif , png , psd , mp3 , wav , wmv , avi , txt , html , htm , js , css , flv , swf , zip , rar , pdf
حداکثر حجم هر فایل : 10240 کیلوبایت (10 مگابایت)
میزان کل فضای مجاز : 1024 مگابایت (1 گیگابایت)